Polityka Prywatności

Polityka prywatności dla blog.jedynetakiewnetrza.pl  


 Postanowienia wstępne

Niniejsza polityka prywatności określa:

·         zasady przetwarzania danych osobowych przez *Administratora w ramach działalności Witryny Internetowej : blog.jedynetakiewnetrza.pl,

·         zasady wykorzystywania przez *Administratora plików cookies w ramach działalności Witryny Internetowej : blog.jedynetakiewnetrza.pl.

 Obowiązek informacyjny

*Administratorem Państwa danych osobowych jest:

·         firma Decorium z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. J. Lelewela 6b, 80-442 Gdańsk, prowadzona przez – Paulinę Kononowicz-Kwaśnik, NIP: 5732800814, REGON: 242787870 będąca właścicielem marki Jedyne.Takie.Wnętrza.

W zakresie:

·         wizyt na stronie Witryny Internetowej blog.jedynetakiewnetrza.pl.

·         czynności marketingowych.

Z Administratorem można skontaktować się:

·         mailowo pod adresem: biuro@jedynetakiewnetrza.pl

·         pocztą pod adresem: ul. J. Lelewela 6b/18, 80-442 Gdańsk

Przedstawicielem Administratora ds. ochrony danych osobowych jest Pani Paulina Kononowicz-Kwaśnik, adres e-mail: biuro@jedynetakiewnetrza.pl

Dane osobowe są wykorzystywane przez Administratora w celu:

·         wykonywania zawartych z Państwa umów oraz podejmowania czynności na Państwa żądania w celu zawarcia takiej umowy,

·         realizacji obowiązków prawnych administratora, w celu wykonywania obowiązków publicznoprawnych Administratora,

·         realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym:

1.    dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami osób trzecich,

2.    monitoring zachowania na stronie, w tym nagrywanie ekranu,

3.    prowadzenie analizy za pomocą Google Analytics i piksel konwersji FB,

·         w celach marketingowych, w tym w szczególności:

1.    prowadzenie i przesyłanie newslettera,

2.    obsługa zapytań przez formularz,

3.    prezentacja oferty lub informacji,

4.    profilowanie osób fizycznych,

5.    remarketing,

6.    działania marketing automation.

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przewidywany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Administrator może przekazywać Państwa dane partnerom, którym Administrator zleca zadania zewnętrzne, przykładowo zadań związanych z księgowością i rachunkowością. Administrator może także przekazywać Państwa dane partnerom w zakresie dostarczanych przez Administratora produktów cyfrowych, które zamieszczone są na zewnętrznych platformach.

Administrator poucza o prawie do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania, przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora. Ponadto posiadają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed cofnięciem zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przekazać w formie pisemnej lub elektronicznej na wyżej podane dane kontaktowe.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uważają Państwo, iż czynności przetwarzają naruszają przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.

Administrator dokonuje profilowania przy zbieraniu plików cookies. Profilowanie polega na zbieraniu informacji o osobie, której dane dotyczą na podstawie jej zachowań w Witrynie Internetowej. Możliwe jest dokonanie we własnym zakresie wyłączenia profilujących plików cookies, jednakże będzie to wiązało się z całościowym zablokowaniem używania plików cookies. W tym zakresie zob. pkt “Pliki Cookies” wraz z instrukcją do wyłączenia funkcjonowania plików cookies.

 Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator zbiera informacje podane przez Użytkownika Witryny Internetowej:

·         za pośrednictwem plików cookies (o czym w dalszej części polityki),

·         podane w Witrynie Internetowej :  dobrowolnie przez Użytkownika.

Administrator korzysta z narzędzi Google Analytics, HotJar. Dane osobowe mogą zostać wykorzystane także w narzędziach reklamowych takich jak: system reklamowy Google Ads, Facebook Ads (Facebook, Instagram, Messenger, sieci partnerskie Facebooka) oraz w celu popularyzowania witryny w serwisach: YouTube, Facebook, Instagram, Messenger, Twitter, TikTok, LinkedIn.

 Newsletter

Użytkownik może zapisać się na newsletter. Newsletter będzie wysyłany na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w odpowiednim polu formularza zapisu na newsletter. Zapis na newsletter uprawnia Administratora do wysłanie na podany adres poczty elektronicznej newslettera z ofertą Administratora. Zapis na newsletter może być w każdym czasie odwołany poprzez:

·         wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres e-mail: biuro@jedynetakiewnetrza.pl

·         kliknięcie w odpowiedni link w przesłanym na adres poczty elektronicznej Użytkownika newsletterze.

Formularz kontaktowy

Dane zebrane przez formularz kontaktowy zbierane są w celu udzielenia informacji na zapytanie Użytkownika. 

Pliki cookies

Wyłączenie plików cookies może być dokonane przez Użytkownika:

·         w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta,

·         w ustawieniach urządzenia końcowego, z którego Użytkownik korzysta.

W przypadku gdy Użytkownik nie wyłączy plików cookies w sposób wskazany powyżej, pliki cookies będą stosowane całościowo. Pliki cookies można zatem zaakceptować w całości lub w całości odrzucić, Witryna Internetowa nie przewiduje rozwiązań pośrednich.

Witryna Internetowa wykorzystuje pliki cookies stanowiące dane informatyczne, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron w sieci Internet.

Witryna Internetowa wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

·         stałe – pozostają na urządzeniu końcowym Użytkownika tak długo, jak długo ustawiona jest ich żywotność lub do momentu ręcznego usunięcia,

·         sesyjne – pliki tymczasowe przechowywanymi w pamięci przeglądarki. Pozostają na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

·         profilowaniu osób fizycznych, a zatem w celu zbierania informacji o Użytkowniku i jego preferencjach w zakresie używania Witryn Internetowych,

·         monitoringu aktywności Użytkownika na stronie Witryny Internetowej, w tym nagrywanie ekranu, w celu zapewnienia Użytkownikowi dostępu do reklam odzwierciedlających preferencji Użytkownika,

·         analizy danych za pomocą Google Analytics i Piksel konwersji FB celem uzyskania informacji o anonimowych danych statystycznych,

·         remarketingu – wyświetlania reklam dla osób, które odwiedziły Witrynę Internetową,

·         działania marketingu automation,

·         dostosowania wyglądu strony do najpopularniejszych urządzeń,

·         obsługi sesji użytkownika.

Wyłączenie plików cookies

Użytkownik może w każdym przypadku zmienić ustawienia w zakresie zarządzania wykorzystywania przez Witrynę Internetową plików cookies w swoim urządzeniu końcowym bądź też w ustawieniach własnej przeglądarki.

Instrukcje pozwalające na wyłączenie plików cookies zawarte są pod linkami:

Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Microsoft Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Safari – http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/     

Copyright © JEDYNE.TAKIE.WNĘTRZA , Blogger